create free website
-
Arhitektura je umjetnost naracije i rješavanja problema, u kojoj tehnologiju koristimo kao sredstvo a ne kao odgovor, uvijek polazeći od činjenice da je prostor teško obnovljiv resurs.
biro@massiv.me